dinsdag, 23. oktober 2007 - 21:32

Assen zoekt nieuwe stadsdichter

Assen

Assen is op zoek naar een nieuwe stadsdichter. Het optreden van de huidige dichter Erik Harteveld is zo succesvol, dat de gemeente Assen opnieuw een stadsdichter wil aanstellen en hiervoor nieuwe kandidaten oproept. Stadsdichters kunnen tot 1 december aangemeld worden. In 2005 heeft de gemeente Assen voor het eerst een stadsdichter aangesteld in het kader van Assen Culturele Hoofdstad van Drenthe.

De stadsdichter, die opnieuw voor twee jaar wordt aangesteld, moet jaarlijks minimaal zes gedichten schrijven. Dat kan bij belangrijke gebeurtenissen zoals de TT, het aantreden van het nieuwe gemeentebestuur, het kampioenschap van ACV of het overlijden van een prominente persoon. De gemeente roept Assenaren op zichzelf of een andere Assenaar kandidaat te stellen voor het stadsdichterschap.

De gemeente stelt een bedrag van 5000 euro beschikbaar voor de stadsdichter en het is de bedoeling dat de stadsdichter bijdraagt aan de (literaire) ontwikkeling van Assen.Het aanmelden van kandidaten kan via de mail of per post: Gemeente Assen t.a.v. Emil Klok, Postbus 136, 9400 AC Assen of vis de mail: e.klok@assen.nl

Voor eind december 2007 wordt de stadsdichter bekend gemaakt.
Provincie:
Tag(s):