dinsdag, 24. april 2007 - 15:26

Attentie ‘Fiets-verklikker’

Maandag de eerste dag van de Wereldverkeersveiligheidsweek van de Verenigde Naties, heeft Bert van de Hoef, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden, samen met gedeputeerde Toine Poppelaars en 23 scholieren van basisschool de Springplank uit Aagtekerke officieel de ‘fietsverklikker’; het elektronisch waarschuwingsbord voor overstekende fietsers, nabij Grijspkerke in gebruik genomen.

Het elektronisch waarschuwingsbord attendeert automobilisten op de Mariekerkseweg zodra er fietsers zijn op de Poppendamseweg of Kruisweg die de kruising naderen. Het is niet zo dat de automobilist de fietsers nu ineens voorrang moet gaan verlenen. Het gaat erom dat hij even alert is en tijdig kan reageren, mocht een fietser toch onverwachts oversteken.

In het verleden hebben weggebruikers aangegeven dit een onveilige oversteekplaats te vinden. Het waterschap wil dat verkeersveiligheidsgevoel vergroten en heeft daarom gekozen voor een attentieverhogende maatregel. Deze ‘fietsverklikker’ kost relatief weinig en de weg blijft zoals die is. Er worden geen drempels of rotondes geplaatst, waardoor er ook geen extra ruimte nodig is.

Het gaat om een proef voor een jaar. Studenten van de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer uit Breda hebben in maart een voormeting gedaan. Ze hielden bij welke rijsnelheden de automobilisten aanhouden als ze fietsers bij de kruising zien. In mei gaan de studenten kijken hoe ze reageren met de oplichtende ‘fietsverklikker’. Bovendien gaan ze een kleinschalig onderzoek houden onder de fietsers en automobilisten.

Scholieren op de fiets zijn kwetsbare verkeersdeelnemers waar al té vaak ernstige ongelukken mee zijn gebeurd. Waterschap Zeeuwse Eilanden treft de komende jaren verschillende verkeersmaatregelen om het verkeer vooral voor deze fietsers veiliger te maken. Het elektronisch waar-schuwingsbord is één van die maatregelen. Als uit het onderzoek naar voren komt dat de verkeersveiligheid en het gevoel daarvan verbetert, zullen we overwegen om dit op meerdere locaties te plaatsen. Het systeem kost in totaal € 70.000,-, inclusief ontwikkelingskosten. Vanuit de Brede Doel Uitkering ontvangt het waterschap een bedrag van € 35.000,- voor dit project.

Dit nieuwe ‘hulpmiddel’ in het verkeer is uniek voor het waterschap en is tijdens de Wereldverkeersveiligheidsweek van de Verenigde Naties in gebruik genomen. Tijdens deze week vragen de lidstaten van de Verenigde Naties aandacht voor de verkeersveiligheid van jonge verkeersdeelnemers (0-24) jaar, omdat hun veiligheid een urgent maatschappelijk probleem is, waar structureel aandacht voor moet komen. Zeeuwse Eilanden draagt hieraan bij. In Zeeland zijn deze week nog meer activiteiten voor jonge verkeersdeelnemers georganiseerd door vele partijen.
Provincie:
Tag(s):