maandag, 24. september 2007 - 21:00

Autoweg N34 weer open voor verkeer

Borger

Maandagochtend is om 6.00 uur de N34 tussen Exloo en Gieten weer opengesteld voor het verkeer. De weg is sinds 2 juli gedurende 12 weken afgesloten geweest. De eerste fase van de wegwerkzaamheden zijn nu afgerond.

De rijbaan is over het gehele traject verbreed en van een nieuwe deklaag voorzien. Ook zijn aan de oostelijke zijde van de N34 bij Gieten, Gasselte en Borger rotondes en op- en afritten aangelegd. De op- en afritten zijn tijdelijk extra verbreed, zodat het verkeer hier in twee richtingen gebruik van maakt. Bij Gasselte is tijdelijk een extra rotonde aangelegd om de boswachterij Gasselte en de zandput Zeldenrust goed bereikbaar te houden. Verder is de brug over het kanaal Buinen-Schoonoord verbreed en de voet/fietsbrug bij Borger is zover gereed dat hier geen werkzaamheden meer boven de rijbaan worden verricht.

Nu wordt er verder gewerkt aan onder meer de westelijke rotondes en de ongelijkvloerse kruisingen bij Gieten, Gasselte en Borger én aan het openbaar vervoersknooppunt in Borger. De werkzaamheden zijn eind 2008 afgerond. Het verkeer op het gehele traject Ees-Gieten van de N34 zal het komende jaar dus nog rekening moeten houden met enige verkeershinder. Daarom worden de bestaande omleidingsroutes voor het lange afstandsverkeer Emmen - Groningen als adviesroutes gehandhaafd.

Nieuw is de verkeerssituatie op de N34 in Gieten. Ter hoogte van de Asserstraat zijn de op- en afrit verplaatst naar de Oelenboom. Het verkeer kan in de tijdelijke situatie bij de Asserstraat de N34 oversteken.
Provincie:
Tag(s):