maandag, 26. november 2007 - 22:21

AZM start met Downsyndroom-poli

Maastricht

In het academisch ziekenhuis Maastricht zal woensdag 28 november de Downsyndroom poli Zuid-Limburg worden geopend. Deze nieuwe poli is een samenwerkingsverband tussen het Maaslandziekenhuis te Sittard en het azM, waarin het Atrium Medisch Centrum te Heerlen waarschijnlijk ook zal worden opgenomen, zo meldt het universiteitsziekenhuis.

De benodigde zorg vanuit één ziekenhuis aanbieden binnen één spreekuur maakt een goede samenwerking en beter op elkaar afgestemde zorg mogelijk tussen de verschillende hulpverleners. Dat houdt niet alleen in dat er minder ziekenhuisbezoek nodig is, maar door de concentratie van zorg is er ook grote expertise aanwezig bij de betrokken hulpverleners.

Direct betrokken bij de nieuwe Downsyndroompoli zijn de kindergeneeskunde, KNO, oogheelkunde, logopedie, fysiotherapie, artsen voor verstandelijk gehandicapten (voor kinderen vanaf zeventien jaar), consulenten van MEE en de stichting Downsyndroom, kern Zuid-Limburg. Verder kunnen hulpverleners worden ingeschakeld als een kindercardioloog, kinderendocrinoloog, kinderorthopeed, kinderneuroloog, klinische genetica en medewerkers van RADAR of Stichting Daelzicht.

De poli wordt één keer per maand gehouden. Afhankelijk van een eerder ingevulde vragenlijst en na overleg met de kinderarts wordt het programma van het spreekuurbezoek vastgesteld. Na afloop van het gehele spreekuur volgt een gezamenlijke bespreking van de teamleden om tot een individueel behandelplan te komen. De leden van het team adviseren, maar nemen de behandeling in principe niet over, tenzij dit gebeurt op verzoek van de behandelend specialist of therapeut.
Provincie:
Tag(s):