vrijdag, 31. augustus 2007 - 17:43

Baan voor 80 mensen in de zorg

Tilburg

Tilburg is één van de zeven proefprojecten van het Rijk om ervoor te zorgen dat de personeelsproblemen in de zorgsector worden opgelost. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, gaf vanochtend het officiële startschot op een bijeenkomst in Delft. Ze roemde de initiatieven die Tilburg samen met de zorgsector neemt om mensen (met een uitkering) aan het werk te krijgen in de zorg.

Tilburg krijgt € 130.000,- waarmee 80 werkzoekenden begeleid kunnen worden richting een baan. Het gaat bijvoorbeeld om werk bij instellingen als het TweeSteden Ziekenhuis, Thebe, Amarant, RIBW en de Wever.
Wethouder Gon Mevis (arbeidsmarktbeleid): "Dit betekent een enorme impuls aan de activiteiten die we al uitvoeren. Er is behoefte aan gekwalificeerde medewerkers en ‘extra handen aan het bed’. Met de zorgsector in de stad hebben we daarom eerder dit jaar afspraken gemaakt om jaarlijks zo'n 120 uitkeringsgerechtigden in de sector te laten instromen. Met de steun van het Rijk, kunnen we nu nog meer leuke en uitdagende banen bieden aan werkzoekenden." De rijksbijdrage van € 130.000,- komt van drie ministeries: Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De zorg- en welzijnssector zorgt voor veel werkgelegenheid in Tilburg, de vraag naar personeel is erg groot. Ook Luuk Hammecher, directeur van Transvorm, is daarom blij met de steun uit Den-Haag: "Onze inspanningen werpen zijn vruchten af. We zijn er al drie jaar mee bezig. Vorig jaar hebben we zo'n 60 mensen weten te bemiddelen naar een reguliere
baan of leerbaan.�
Provincie:
Tag(s):