woensdag, 15. augustus 2007 - 16:27

Baggerwerkzaamheden rondweg Buitenpost van start

Buitenpost

Enkele vijvers in de groenzoom grenzend aan de rondweg van Buitenpost uitgebaggerd. Ook de vijvers in het Haersma de Withpark krijgen een opknapbeurt.

Deze werkzaamheden zijn gestart op maandag 13 augustus 2007 en zullen naar verwachting enkele weken duren. Voor het baggerslib dat hierbij vrij komt wordt een slibdepot worden ingericht op het perceel naast de ijsbaan.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken. Een gevolg is wel dat sommige gedeelten van de fietspaden in de groenzoom voor een bepaalde tijd worden afgesloten.
Provincie:
Tag(s):