maandag, 2. juli 2007 - 16:02

Bajesklanten minder agressief door extra voeding

Den Haag

Onderzoek naar de relatie tussen voeding en agressie wijst erop dat gedetineerden die naast de reguliere voeding voedingssupplementen gebruiken, minder agressief gedrag vertonen dan gedetineerden die geen voedingsupplementen krijgen toegediend.

Andere bepalingen met vragenlijsten over agressie en psychische klachten lieten echter weinig verschillen zien tussen beide groepen. De onderzoeksresultaten bieden aanknopingspunten voor verder wetenschappelijk debat, maar zijn nog onvoldoende voor de ontwikkeling van concrete interventies, gericht op voeding en agressie.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. Aan het onderzoek hebben van eind 2005 tot maart dit jaar 221 jongvolwassen gedetineerden (jovo’s) in acht inrichtingen – op vrijwillige basis – deelgenomen. 116 gedetineerden kregen voedingssupplementen toegediend, 105 kregen placebo’s.

De voedingssupplementen bestonden uit vitaminen, mineralen en essentiële vetzuren. Deze middelen werden één tot drie maanden gebruikt. Als maat voor de agressie en regelschending werd het aantal rapporten en strafplaatsingen gehanteerd. Daarnaast werd de agressie gemeten aan de hand van vragenlijsten en observatie van de gedetineerden. Ook werden psychische klachten (zoals angst en somberheid) geregistreerd.
Provincie:
Tag(s):