donderdag, 29. november 2007 - 19:25

Banenbeurs voor 57-plussers

Breda

Op maandag 3 december 2007 organiseert de Gemeente Breda een banenbeurs voor 57-plussers in de Waalse kerk. Het doel van deze banenbeurs is 57-plussers te activeren, te helpen bij hun oriëntatie op mogelijkheden binnen regulier of gesubsidieerd werk en daar waar mogelijk een match tot stand te brengen tussen aanwezige werkgevers en werkzoekende 57-plussers.

Met het organiseren van de banenbeurs wil de Gemeente Breda een impuls geven om ouderen en bedrijven bij elkaar te brengen. De 57+-banenmarkt is voor alle Bredase 57-plussers toegankelijk.

De Gemeente Breda gelooft in de meerwaarde van de groep 57-plussers en wil op een enthousiaste wijze deze groep aanspreken om aan de slag te gaan. Werken kan bij reguliere werkgevers, maar deze groep 57-plussers kan bijvoorbeeld ook werkzaam zijn bij wijkgerichte organisaties, die vooral gericht zijn op het verhogen van de leefbaarheid in de wijk.

Ongeveer 30% van de mensen die een uitkering ontvangen ingevolge de Wet Werk en Bijstand (WWB), is boven de 55 jaar. Voor de groep ouderen (57½ en ouder) met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, biedt de gemeente gesubsidieerde vangnetbanen aan. Om de kansen op werk te vergroten voor de groep met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt is een loonkostensubsidie voor werkgevers beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):