maandag, 16. april 2007 - 8:54

Barendrecht eerste in regio met geluidskaarten

Barendrecht

Wethouder Simon Zuurbier van de Gemeente Barendrecht maandag geluidsbelastingskaarten in ontvangst van de DCMR (Milieudienst Rijnmond). De gemeente Barendrecht is de eerste gemeente in de agglomeratie Rotterdam-Dordrecht die de geluidsbelastingkaarten klaar heeft en ze naar het ministerie van VROM kan sturen.

Het maken van de geluidskaarten is een verplichting die voortvloeit uit de Wet geluidhinder en de Europese Richtlijn omgevingslawaai.

Geluidhinder wordt door zo veel mensen ervaren, dat de Europese Unie besloten heeft richtlijnen op te stellen. Voor alle grote agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners en voor de belangrijkste infrastructuur worden geluidsbelastingkaarten gemaakt. De gemeente Barendrecht maakt deel uit van de agglomeratie Rotterdam-Dordrecht en is hierdoor verplicht om de geluidskaarten te maken.

Op de geluidskaarten worden vier bronnen van geluid in kaart gebracht: wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en industrie. De kaarten geven een indicatie van de geluidssituatie in de gehele gemeente. In de bijbehorende bijlage staat verder hoeveel geluidsgevoelige objecten en geluidsgevoelige terreinen er zijn en hoeveel bewoners van woningen in een bepaald gebied aan geluidsbelasting worden blootgesteld. De geluidsbelastingkaarten liggen vanaf 16 april zes weken ter inzage in het gemeentelijk Servicecentrum.
Provincie:
Tag(s):