woensdag, 29. augustus 2007 - 15:13

Basisscholen adopteren vlindertuin

Almere

Volgend schooljaar kunnen leerlingen van de openbare baisscholen Bommelstein en De Piramide tussen de lessen door even een uurtje uitwaaien en lekker met hun handen aan de slag. Onder begeleiding van vrijwilligers van Landschapsbeheer Flevoland gaan zij helpen bij het onderhoud van de vlindertuin in het Almeerse Polderpark. Op woensdag 29 augustus om 11.30 uur werd hiervoor het officiële adoptiecontract getekend, zo laat de gemeente Almere op haar site weten.

Landschapsbeheer Flevoland speelt, door middel van deze adoptie, in op de behoefte van basissscholen aan meer gericht natuuronderwijs, waarbij praktisch bezig zijn en zelfontdekkend leren belangrijk zijn.
Elke week werken leerlingen uit de bovenbouw aan 'hun' stukje in de vlindertuin. In de zomermaanden, als er gewied moet worden, hebben ze het meeste werk. Maar ook de rest van het jaar zullen ze buiten druk zijn met bomen zagen, snoeiwerkzaamheden, het maken van takkenrillen, het planten van heesters en bloembollen of het zelf maken, ophangen en schoonmaken van nestkasten en vlinderkasten.
De vlindertuin ligt in Polderpark in Almere-Buiten. Het betrekken van bewoners en schoolkinderen was voor de gemeente Almere een belangrijk uitgangspunt bij de aanleg van de tuin. Zo komt de extra investering in het stedelijk groen tot zijn recht en kan de tuin in stand worden gehouden.
Landschapsbeheer Flevoland initieert in heel Almere projecten gericht op groene natuurlactiviteiten en burgers. Zo zijn al op meer dan 10 lokaties vrijwilligersgroepen actief met natuurlijk en kleinschalig natuurbeheer. Het doel is om de eigen leefomgeving aantrekkelijker te maken voor mens, dier en plant.
Provincie:
Tag(s):