zaterdag, 8. december 2007 - 13:28

Basisscholen krijgen water in de klas!

De leden van de Junior Kamer de Bevelanden gaan de Water Toolkit binnen het Zeeuwse basisonderwijs uitrollen. Het lespakket dat hiervoor wordt gebruikt is ontwikkeld door de Stichting JCI en wordt gratis aan de scholen aangeboden. Met dit initiatief wil de Junior Kamer de Bevelanden een bijdrage leveren aan het waterbewustzijn in de maatschappij.

De Water Toolkit is een speciaal ontwikkeld lespakket dat basisscholen kunnen gebruiken voor een themaweek / -project over “water�. Het is flexibel en kant-en-klaar, met uitleg voor leerkrachten en inclusief allerlei spel- en leermaterialen voor groep 1 tot en met groep 8.

Een ideaal pakket voor kennisoverdracht. Op deze wijze wordt het waterbewustzijn onder de basisschooljeugd verder vergroot. Kinderen leren van alles over water, ontdekken spelenderwijs dat er landen zijn die niet over veilig drinkwater beschikken, hoe ze bewust kunnen omgaan met watergebruik, hoe de waterketen werkt, wat er komt kijken bij waterbouw, wat de waterkringloop is etc.

Om de Water Toolkit op zoveel mogelijk scholen te kunnen lanceren, heeft de Junior Kamer de Bevelanden de Alpha Scholengroep benaderd. Inmiddels hebben al 16 scholen uit deze groep enthousiast gereageerd.

Als tegenprestatie voor het gratis lespakket organiseren deze scholen op Wereld Waterdag, 22 maart 2008, een sponsorloop. De opbrengst van deze sponsorlopen komt ten goede aan ons project Overleven met Water, waarmee wij op onze beurt de projecten in Bangladesh van Simavi steunen. Simavi verdubbelt bovendien iedere euro die wij inzamelen.

De Water Toolkit is niet het enige project waarmee Junior Kamer de Bevelanden zich bezighoudt. Door sponsorlopen die gekoppeld zijn aan het Water Toolkit project en die samen met de scholen worden georganiseerd zamelt Junior Kamer de Bevelanden geld in voor een breder project “Overleven met Water�. Daarnaast is Junior Kamer de Bevelanden in de afgelopen periode aanwezig geweest op diverse evenementen en organiseerden zij zelf een aantal bijeenkomsten om geld te generen voor Overleven met Water. En de inspiratiebron is nog niet opgedroogd. Daar waar ze mogelijkheden zien, zamelt Junior Kamer de Bevelanden geld in.

Naast de uitrol van de Water Toolkit zal als klapstuk van alle inspanningen een groots benefietevenement worden georganiseerd op 16 mei 2008. Onder de noemer ‘Zeeland op stoom voor water’ organiseert Junior Kamer de Bevelanden een spetterend publieksevenement, waarin water een centrale rol zal vervullen. Met deze grande finale, hopen zij hun doel van 37.000 euro voor Overleven met Water te bereiken. De uitrol van de Water Toolkit naar overige scholen gaat ondertussen gewoon door en de opbrengsten daarvan zullen alle ten goede komen van SIMAVI.
Provincie:
Tag(s):