zondag, 16. september 2007 - 10:41

Beëdiging Cavalerie met publiek op Binnenhof

Den Haag

Voorafgaand aan Prinsjesdag vindt op zondag 16 september om 13.00 uur op het Binnenhof de beëdiging plaats van nieuwe officieren en huzaren van het Cavalerie Ere- Escorte. Daarbij zweren of beloven ze trouw aan de Koningin. De nieuwe militairen worden beëdigd op de standaard (vaandel) van het Regiment Huzaren Prins Alexander.

Het Cavalerie Ere- Escorte begeleidt op Prinsjesdag Hare Majesteit de Koningin tijdens de rijtoer met de Gouden Koets naar de Ridderzaal.
Het is voor de eerst dat deze traditionele militaire ceremonie kan worden bijgewoond door het publiek, dat tijdens de plechtigheid toegang heeft tot het Binnenhof.

De beëdiging op het Binnenhof is een gezamenlijk initiatief van het Cavalerie Ere-Escorte en de gemeente in het kader van Den Haag als Koninklijke Residentie.

Traditiegetrouw vindt de beëdiging te paard plaats. Naast het voltallige ere-escorte bestaande uit 50 ruiters (officieren, onderofficieren, rompetters en huzaren) en een standaardwacht van 6 man zijn bij de plechtigheid ook de Chef Militaire Huis, de Stalmeester en een aantal adjudanten Hare Majesteit de Koningin, allen te paard gezeten, aanwezig.

Het Cavalerie Ere-Escorte vertegenwoordigt in vele opzichten een uniek stuk militaire traditie. Voor de Tweede Wereldoorlog werd de Koningin tijdens de riijtoer op Prinsjesdag geëscorteerd door het in Den Haag gelegerde 3e Regiment Huzaren. Ze werden ook wel de Rode Huzaren genoemd vanwege hun rode uitmonstering.

Tot 1940 legden officieren van dit regiment de eed van trouw aan koningin en vaderland af op het Alexanderveld achter de Javastraat Die eedsaflegging trok altijd veel publiek Gewone belangstellenden stonden er naast trotse familieleden, die toekeken hoe 'zoonlief' zijn eed aflegde.
Op 23 december 1936 werd prins Bernhard op het Malieveld beëdigd als Ritmeester van de Blauwe Huzaren. Dit gebeurde eveneens te paard

Bij het huwelijk van prinses Beatrix met prins Claus in 1966 reed het Cavalerie Ere - Escorte voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog weer als officieel Koninklijke Escorte in de bruidsstoet. In 1972 werd de traditie van het Cavalerie Ere - Escorte op Prinsjesdag in ere hersteld. Op 19 mei 2001 bevond het Cavalerie Ere - Escorte zich in de trouwstoet van prins Constantijn en prinses Laurentien.

Op 2 februari 2002 escorteerde het Ere-Escorte prins Willem Alexander en prinses Máxima tijdens hun huwelijk in Amsterdam. Ook begeleidde het Cavalerie Ere-Escorte de uitvaartstoeten van prins Claus (2002), prinses Juliana (2004) en prins Bernhard (2004).
Provincie:
Tag(s):