woensdag, 18. juli 2007 - 9:57

Bebouwde kom Britil wordt 30 km gebied

Zuidhorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn heeft besloten om de bebouwde kom van Briltil in te richten tot 30 km/u gebied. De gemeenteraad wordt voorgesteld het daarvoor benodigde krediet beschikbaar te stellen. Wanneer de raad positief beslist kan in september met de werkzaamheden worden gestart.

Het plan voor de inrichting van het 30 km/u gebied bestaat in grote lijnen uit het aanbrengen van poortconstructies met 30 km/u bebording op de komgrenzen en het aanbrengen van wegversmallingen ter plaatse van de poortconstructies op het Hoendiep (ter hoogte van de Schipsloot) en op de Brilweg (ter hoogte van het Hoogholtje over de Schipsloot).

Met de aanleg van laatstgenoemde wegversmalling wordt tevens de oversteekbaarheid van de weg verbeterd. Hierover zijn in de afgelopen jaren meerdere klachten ingekomen.

Uit een evaluatie van het Verkeersveiligheidsplan gemeente Zuidhorn is gebleken het kruispunt Hoendiep/Brilweg/Niekerkerdiep behoort tot één van de meest gevaarlijke locaties in de gemeente. In de afgelopen jaren waren er vooral veel voorrangsongevallen. Met de voorgenomen herinrichting wordt het kruispunt beter benadrukt en wordt de automobilist vanuit de richting Fanerbrug extra attent gemaakt op de aanwezigheid van zijwegen.
Provincie:
Tag(s):