woensdag, 12. september 2007 - 11:14

Bedrijf moet einde maken aan stankoverlast

Dwangsombeschikking voor zuiveringsinstallatie Harnaschpolder

De afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder (AWZI) in Den Hoorn moet vóór 15 november een einde hebben gemaakt aan de stankoverlast voor de omgeving. Als exploitant Delfluent daar niet in slaagt, volgt een dwangsom van 125.000 euro per maand, oplopend tot een bedrag van maximaal 500.000 euro.

Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland besloten in een dwangsombeschikking voor het bedrijf. In de dwangsombeschikking aan Delfluent schrijven GS: "De omwonenden van uw inrichting hebben tot in de verre omtrek last van deze geur. Het is onze overtuiging dat daar zo snel mogelijk een einde aan moet komen."

De AWZI die in maart van dit jaar officieel in gebruik is genomen, is een van de grootste rioolwaterzuiveringsinstallaties in Europa. Omwonenden klaagden de afgelopen maanden over geurhinder en verzochten de provincie en de Raad van State om hieraan een einde te maken.
Provincie:
Tag(s):