zaterdag, 6. oktober 2007 - 12:14

Bedrijfscontrole Zevenaar

Zevenaar

De Vreemdelingenpolitie van het korps Gelderland-Midden heeft in samenwerking met de Arbeidsinspectie, de koninklijke Marechaussee en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op 4 oktober een controle gehouden in een bedrijf aan de Edisonstraat in Zevenaar. De verschillende diensten brachten in totaal 45 mensen op de been.

Er werden 277 medewerkers gecontroleerd, die zich allemaal moesten identificeren; in tien gevallen kon men geen geldig identiteitsbewijs overleggen. Hiervan werd proces-verbaal opgemaakt. Er werden geen werknemers aangetroffen die illegaal in Nederland verbleven ofwel illegaal in Nederland werkten.

Wel werden vier werknemers aangetroffen die genoteerd stonden voor openstaande vonnissen. Het betrof een 24-jarige man uit Emmerich en een 34-jarige man uit Huthum (Duitsland) die ter plaatse het openstaande boetebedrag betaalden (respectievelijk 215 en 673 euro). Een 24-jarige Arnhemmer en een 45-jarige vrouw uit Znin (Polen) werden direct ingesloten omdat zij nog respectievelijk 230 en 16 dagen hechtenis moesten ondergaan.

Er worden overigens in de regio Gelderland-Midden regelmatig dergelijke (routine)controles gehouden.
Provincie:
Tag(s):