maandag, 25. juni 2007 - 14:38

Bedrijfsleven en scholen starten ambachtelijke opleiding

Groningen

Het bedrijfsleven en een tiental vmbo-scholen richten samen het vmbo-vakcollege op. Dit maakt Hans de Boer tijdens zijn afscheid van de Taskforce Jeugdwerkeloosheid bekend. Deze vorm van publiek-private samenwerking gaat ongeveer 3.000 leerlingen voorbereiden op een carrière als gespecialiseerd technisch vakman door een opleiding op maat. De betrokkenheid van het bedrijfsleven is gegarandeerd, het onderwijs bewaakt de breedte van de opleiding.

Het vmbo geeft deze leerroute vorm in nauwe samenspraak met het regionale bedrijfsleven. Daardoor is het vmbo-vakcollege vraaggericht, praktisch en levert het de maximale garantie op een baan bij de betrokken ondernemingen. Essentieel in dit model is dat de bedrijven de titels
'technisch gezel' en 'technisch meester' erkennen als waardevol, waardoor er een wervende kracht op leerlingen uitgaat. De laatste titel brengt de leerling op het gekozen onderdeel op mbo-2-niveau.

Per regio krijgen maximaal 50 jongeren de kans om in te stromen. Op jonge leeftijd krijgen zij met alle aspecten van de techniek te maken, vooral door in bedrijven door vakmensen bij de hand te worden genomen. Uiteraard wordt de theoretische vorming niet vergeten, maar het accent ligt gedurende de gehele opleiding op 'werkend leren'.
Provincie:
Tag(s):