maandag, 8. oktober 2007 - 9:39

Bedrijfsleven in beroep tegen besluit Hollandse Brug

De organisaties EVO, TLN, KNV, Vereniging Bedrijfskring Almere en VNO-NCW/MKB Flevoland hebben beroep ingediend bij de rechtbank Zwolle tegen de beslissing van de minister van Verkeer en Waterstaat van 29 augustus jl. om de afsluiting van de Hollandse Brug voor het vrachtverkeer niet op te heffen. De organisaties hebben de rechter gevraagd om snel een datum te bepalen voor de behandeling.

Behalve voor het openstellen van de brug voor vrachtverkeer is de beroepsprocedure belangrijk voor schadevergoeding. Alleen als de verkeersmaatregel om de brug voor alle vrachtverkeer te sluiten ongegrond wordt verklaard, kunnen ondernemers in aanmerking komen voor een volledige schadevergoeding. Anders is er een kans dat ondernemers een eigen risico lopen tot 15% van de jaaromzet.

Eerder had het bedrijfsleven de minister om heroverweging gevraagd, omdat uit het oogpunt van veiligheid er geen bezwaar zou zijn om lichte op de brug toe te laten. De minister heeft het bedrijfsleven op onderdelen gelijk gegeven, maar laat het besluit in stand om redenen van handhaafbaarheid. Inmiddels is duidelijk dat de Bouwdienst Hollandse Brug al in een vroeg stadium overtuigd was dat een openstelling voor lichte vrachtwagens mogelijk was. Op basis van deze nieuwe informatie kan geconcludeerd worden dat een aanmerkelijk deel van de vrachtwagens, zeer herkenbaar in hun uiterlijk, over de brug had gekund. De minister onderzoekt nog of het algehele verbod voor vrachtverkeer versoepeld kan worden, zodra de brug is voorzien van een nieuw wegdek.

In juni, vlak na de afsluiting, waren de organisaties in een kort geding naar de rechter gestapt om toelating voor lichte vrachtauto’s af te dwingen. Toen werden zij in het ongelijk gesteld. Het bedrijfsleven stapt op basis van de nieuwe feiten, waaruit blijkt dat er vanuit het oogpunt van veiligheid geen risico’s zijn, nu opnieuw naar de rechter voor een bodemprocedure.

Het bedrijfsleven wil vernietiging van dit besluit omdat het geen pas geeft om een belangrijke verkeersader als de Hollandse brug af te sluiten en afgesloten te houden, terwijl een goed onderzoek of dit nodig is, ontbreekt. Het bedrijfsleven vindt dat de minister te makkelijk aan de belangen van het vervoerend en verladend bedrijfsleven voorbij gaat. Met dit beroep wil het bedrijfsleven een uitspraak van de rechter, dat deze gang van zaken onacceptabel is. Als de rechter de visie van het bedrijfsleven volgt, dan betekent dit dat de gedupeerde bedrijven ook meer kans hebben dat schade die zij oplopen doordat ze moeten omrijden, vergoed wordt.
Provincie:
Tag(s):