woensdag, 5. september 2007 - 10:46

Bedrijven maken plaats voor woningen

Zevenbergen

Met de bedrijven op de Huizersdijk in Zevenbergen is overeenstemming bereikt over verplaatsing. Daardoor kan het bedrijventerrein worden omgevormd tot woonbestemming en kan ook het woningbouwproject Kop Roode Vaart opnieuw in procedure worden gebracht.

De bedrijven aan de Huizersdijk maakten bezwaar tegen plannen om woningen te realiseren aan de Roode Vaart. De Raad van State stond aan hun kant en haalde in 2005 een streep door de rekening voor 72 woningen. De gemeente bleef overleggen met de bedrijven, ook tijdens de gerechtelijke procedures, om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Die oplossing is in zicht en partijen zijn bereid een locatieontwikkelings-overeenkomst op te stellen. De ontwikkelende partij, Huizersdijkontwikkeling BV, en de betrokken bedrijven zijn het eens geworden over de aankoopsom voor de verwerving van de bedrijven en beëindiging van de bedrijfsvoering op de huidige locatie.

De gemeente start met de voorbereidingen voor de planologische procedures. Eén procedure voor omvorming van het bedrijventerrein Huizersdijk en een procedure voor het vlottrekken van de
Kop Roode Vaart woningbouwproject.
Provincie:
Tag(s):