woensdag, 21. november 2007 - 15:49

Bedrijventerrein belangrijk voor economische groei

Breda

Veel werkgelegenheid verschuift van binnenstedelijke locaties naar bedrijventerreinen aan de randen van de stad; inmiddels bevindt zich op die terreinen een derde van de Bredase werkgelegenheid. Wanneer deze trend doorzet en elders in de stad geen alternatieven worden geboden, dreigt Breda op de korte termijn niet aan de vraag naar bedrijventerreinen te kunnen voldoen. Dit blijkt uit een grondige inventarisatie die de gemeente Breda heeft laten maken.

Ook op langere termijn –tot rond 2020- zal Breda veel inspanning moeten leveren om de vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te houden. In de nota stelt het college van burgemeester en wethouders maatregelen voor om zowel op de korte als langere termijn bedrijven zo goed mogelijk in Breda en directe omgeving te kunnen huisvesten.

Concreet betekent dit streven naar snelle ontwikkeling van de geplande locaties: De Wig in Breda-West, parallel aan de A16 en het bedrijventerrein bij Bavel-Zuid. Daarnaast wordt stevig ingezet op het behalen van de doelstellingen voor herstructurering van bestaande terreinen zoals Emer-Hintelaken/De Krogten.

Tot slot verwacht Breda in het kader van de provinciale doelstelling ‘Zuinig Ruimtegebruik’ ruimte te kunnen winnen voor nieuwe bedrijven. Ook particuliere ontwikkelingen zoals Digit Park en de Greenery-locatie dragen bij om snel het hoofd te kunnen bieden aan een nu voorzien ruimtegebrek. Acties die des te meer noodzakelijk zijn nu het aanbod van algemene, moderne gemengde bedrijventerreinen zoals Steenakker, krap wordt.

Gezamenlijk met Provincie en Rijk zet Breda in op het actualiseren van enkele honderden hectaren. Herstructurering brengt omvangrijke investeringen in infrastructuur met zich mee. Breda doet hiervoor een beroep op verschillende subsidiebronnen en spreekt ook het bedrijfsleven aan om waar mogelijk eigendommen te verbeteren. Zelf heeft de gemeente de afgelopen 10 jaar voor verbetering van infrastructuur en buitenruimte op De Krogten zo’n 25 miljoen Euro geïnvesteerd. Voor komende projecten is nog eens 2 miljoen Euro gereserveerd en werden al enkele miljoenen subsidies beschikbaar gesteld.
Provincie:
Tag(s):