donderdag, 20. september 2007 - 9:29

Beeld bij schuilhut scholieren geplaatst

Dalfsen

In 2005 is in het kader van het jongerenparticipatieproject ‘Make the difference’ een schuilhut geplaatst bij de Koesteeg/Haersolteweg in de kern Dalfsen. De vader van één van de initiatiefnemers uit de groep ‘Just do it’, dhr. T. van Sprang, heeft destijds aangeboden een beeld te maken dat geplaatst kon worden bij de schuilhut. Inmiddels is dit beeld klaar en is het bij de schuilhut geplaatst. Op woensdag 19 september is het beeld officieel onthuld.

Bij het project ‘Make the difference’ in 2004 konden jongeren ideeën indienen voor het verbeteren van hun leefomgeving. Uit de 18 groepen die hebben meegedaan, had de groep ‘Just do it’ het winnende idee; een schuilhut voor de schoolgaande jeugd.

Voor de locatie werd de toenmalige kruising bij de Koesteeg/Haersolteweg gekozen omdat veel schoolgaande jongeren bij die kruising op elkaar staat te wachten om vervolgens samen richting school te vertrekken. Het beeld van de heer Van Sprang maakt het plaatje compleet.
Provincie:
Tag(s):