maandag, 3. september 2007 - 10:58

Bekendmaking naam burgemeesters-kandidaat

Bellingwedde

Op 30 augustus j.l. heeft de gemeenteraad van Bellingwedde vergaderd. In die vergadering is het punt ‘Voordracht aan de minister van Binnenlandse Zaken m.b.t. invulling vacature burgemeester’ opgeschort tot nadere aankondiging, omdat de vertrouwenscommissie nog niet klaar was met de werkzaamheden.

De commissie heeft de werkzaamheden inmiddels afgerond. Daarom vindt er op woensdag 5 september, in vervolg op de vergadering van 30 augustus, een openbare raadsvergadering plaats met als enig agendapunt de bekendmaking van de naam van de die als nummer een op de voordracht staat die naar de minister van Binnenlandse Zaken wordt gezonden.

De vergadering begint om 19.30 u. en vindt plaats in het gemeentehuis te Wedde.
Provincie:
Tag(s):