donderdag, 27. september 2007 - 16:58

Belastingverhoging inwoners Delfzijl beperkt

Delfzijl

De begroting van de gemeente Delfzijl sluit de komende jaren met een positief saldo, terwijl de inwoners van Delfzijl met een slechts geringe belastingverhoging, tot het huidige inflatieniveau, te maken krijgen. De belangrijkste oorzaak van het positieve begrotingssaldo is de gunstiger herverdeling van de gelden uit het gemeentefonds.

Het college van B&W had zich ten doel gesteld om de raad een begroting 2008 aan te bieden met een positief begrotingssaldo, en dat is gelukt. In de Kadernota 2007 die in mei uitkwam, ging het college nog uit van een lagere bijdrage uit het gemeentefonds. De begroting 2008 sluit met een gering batig saldo van 29.000 euro. Voor 2009 wordt een batig saldo verwacht van 66.000 euro; voor 2010 124.000 euro en voor 2011 205.000 euro.
Provincie:
Tag(s):