woensdag, 2. mei 2007 - 12:09

Bemanning van neergestort vliegtuig krijgt een gezicht

Elk jaar vindt de officiële 4 mei-herdenking van de gemeente Littenseradiel plaats op Skillaerd bij Mantgum. Hier liggen namelijk de graven van de 7-koppige bemanning van het vliegtuig dat in de nacht van 1 op 2 maart 1943 werd neergeschoten boven de Mantgumervaart. Symbool hiervoor staat al jaren de propeller van het vliegtuig. Bij de graven van de bemanning worden elk jaar kransen gelegd. Dit voorjaar is de propeller echter gerestaureerd en wordt er 3 mei een nieuw informatiepaneel geplaatst. Bijzonder is dat er foto’s van het vliegtuig en haar bemanning gevonden zijn. Burgemeester Johanneke Liemburg: “De bemanning van het vliegtuig krijgt nu echt een gezicht. De oorlog komt zo heel dichtbij.�

De zaak kwam aan het rollen door een verontruste burger die opmerkte dat de propeller bij Skillaerd miste en dat ook het informatiepaneel wat er staat, niet meer actueel is. Voor wat betreft de propeller, kon deze persoon door de gemeente gerustgesteld worden met de mededeling dat de propeller gerestaureerd werd. Het vliegtuig is immers 64 jaar geleden neergestort en de propeller was dus al flink verroest. De informatie op het informatiepaneel bleek inderdaad verouderd en er werd bekeken of er actuelere informatie voor handen is over de neergestorte bommenwerper.

De heer Stienstra van de Leeuwarder Luchtbasis doet in zijn vrije tijd onderzoek naar neergeschoten vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Over dit vliegtuig is door hem een schat aan informatie vrijgekomen, waaronder een foto van de 7-koppige bemanning en hun namen. Burgemeester Johanneke Liemburg vindt de nieuwe foto van groot belang: “Door het zien van die foto besef je wat de gevolgen zijn van oorlog. Het waren allemaal jonge jongens vol verwachting. Verschrikkelijk.�

Naast de foto van de bemanning is er nog een bijzondere foto herontdekt. Deze hing nota bene in het kantoor van de heer De Bilt; hij is leraar aan “De Fôlefinne� te Easterwierrum, de school wiens leerlingen het oorlogsmonument geadopteerd hebben. Het gaat om een foto van het vliegtuig dat later bij Mantgum neergeschoten zou worden. Op de foto vliegt het vliegtuig boven een weidelandschap, en zijn het serienummer en de kenletters goed te onderscheiden. Beide foto’s en de nieuwe informatie zijn op het nieuwe informatiepaneel geplaatst.

Donderdagmiddag 3 mei om 15.00 uur worden tijdens een korte bijeenkomst op Skillaerd het nieuwe informatiepaneel en de gerestaureerde propeller onthuld. Pers en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Provincie:
Tag(s):