woensdag, 30. mei 2007 - 9:11

Beperking gebruiksvergunningen voor het brandveilig

Terneuzen

Gemeente Terneuzen gaat per 1 juni 2007 de afgifte van gebruiksvergunningen voor het brandveilig gebruik beperken. De gemeente loopt hiermee vooruit op nieuwe landelijke wetgeving, die naar verwachting begin volgend jaar van kracht zal worden. Na de cafébrand in Volendam zijn veel gemeenten begonnen met het inlopen van de achterstand in de afgifte van gebruiksvergunningen.

Binnen de gemeente Terneuzen zijn inmiddels 340 van de 460 gebouwen beoordeeld op het naleven van de voorschriften met betrekking tot brandveiligheid. Door de nieuwe landelijke wetgeving zal een deel van de huidige vergunningsplicht vervangen worden door een zogenaamde meldingsplicht. Het gaat hierbij onder andere om gebouwen, waarin meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn.

Landelijke voorschriften op het gebied van brandveiligheid
Doel van de nieuwe wetgeving is het landelijk uniformeren van de voorschriften op het gebied van brandveiligheid, waaronder de gebruiksvergunningsplicht. Deze zijn nu nog geregeld in de gemeentelijke Bouwverordeningen, waardoor verschillen tussen gemeenten mogelijk zijn. Vanaf 1 januari 2008 behoren deze verschillen tot het verleden. Alle brandveiligheidsvoorschriften uit de landelijke model-Bouwverordening zullen dan één op één worden opgenomen in het landelijke Gebruiksbesluit.

Het anticiperen op de nieuwe wetgeving betekent niet dat voor deze gebouwen geen brandveiligheidsvoorschriften gelden. Preventie-inspecteurs van de brandweer zullen de resterende 120 gebouwen, die veelal meldingsplichtig zijn geworden, de komende jaren beoordelen op het brandveiligheidsniveau en het naleven van de geldende brandveiligheidsvoorschriften.
Provincie:
Tag(s):