woensdag, 29. augustus 2007 - 10:03

Bereiding zuigelingen-voeding in ziekenhuizen kan beter

Groningen

Uit onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) blijkt dat vier op de tien ziekenhuizen zuigelingenvoeding niet klaarmaken volgens de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie. In een aantal gevallen constateerde de VWA te veel bacteriën in de babyvoeding. De VWA en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dringen bij de ziekenhuizen aan op verbetering.

Met name bij de afdelingskeukens waar zuigelingenvoeding wordt klaargemaakt, stelde de VWA tekortkomingen vast: werkbladen, flesjes en spenen werden onvoldoende gereinigd, persoonlijke hygiëne schoot tekort en bereide voeding werd te lang of te warm bewaard.

De VWA heeft samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg de resultaten van het onderzoek onder de aandacht gebracht van de Raden van Bestuur van de ziekenhuizen. In het najaar gaat de VWA de afdelingskeukens waar zuigelingenvoeding wordt klaargemaakt en centrale keukens in de ziekenhuizen opnieuw inspecteren.
Provincie:
Tag(s):