vrijdag, 5. oktober 2007 - 10:19

Bereikbaarheid Bijeberg voor hulpdiensten goed geregeld

Barneveld

De gemeente Barneveld en Hulpverlening Gelderland-Midden (HGM) hebben goede afspraken gemaakt voor de bereikbaarheid van het appartementencomplex Bijeberg in Barneveld. In de afgelopen periode was onduidelijkheid ontstaan over de bereikbaarheid van het complex, met name voor ambulances.

De gemeente Barneveld heeft, in samenwerking met de Woningstichting Barneveld, met HGM afgesproken hoe de bereikbaarheid in de praktijk moet worden geregeld.

In 2003 heeft de Woningstichting Barneveld een bouwvergunning voor de realisering van de Bijeberg aangevraagd. De bouwvergunning werd in 2004 verleend. De gemeente Barneveld heeft de aanvraag op de gebruikelijke wijze beoordeeld – in het bijzonder ten aanzien van de brandveiligheid, de bereikbaarheid en aanwezigheid van brandblusvoorzieningen. Dat was nodig, omdat het parkeerdek van de Bijeberg is berekend op belasting door standaard personenverkeer. Onder andere verhuis-, vuilnis- en brandweerwagens, maar ook de moderne ambulances, zijn te zwaar voor het parkeerdek. Daarom is bij de bouw van de Bijeberg rekening gehouden met extra toegangen aan verschillende zijden van het gebouw.

De Woningstichting Barneveld en de gemeente Barneveld hebben met verschillende partijen afspraken gemaakt over de bereikbaarheid. Alleen met Hulpverlening Gelderland-Midden – verantwoordelijk voor de ambulancezorg – zijn de specifieke afspraken over de bereikbaarheid van de Bijeberg nogmaals goed gecommuniceerd.

Ambulances beschikten en beschikken over vier toegangen tot het gebouw en kunnen op die manier een snelle hulpverlening garanderen. De gemeente Barneveld zorgt ervoor, dat de vier opstelplaatsen duidelijk worden gemarkeerd, zodat deze locaties altijd vrij zijn voor ambulances.

De gemeente Barneveld heeft de bewoners van het appartementencomplex inmiddels geïnformeerd over de afspraken met Hulpverlening Gelderland-Midden.
Provincie:
Tag(s):