dinsdag, 3. juli 2007 - 19:33

Beroep rond opening winkel in Roodeschool ongegrond

Eemsmond

Het beroep dat een winkelier in Roodeschool tegen het besluit van de gemeente Eemsmond heeft ingesteld, is door de rechtbank Groningen ongegrond verklaard. De eiser wil een winkel op het gebied van brood, banket en aanverwante artikelen openen. Omdat volgens de gemeente Eemsmond niet wordt voldaan aan de voorwaarden die nodig zijn voor een vrijstelling van het bestemmingsplan, besloot de gemeente niet verder mee te werken.

In het betreffende bestemmingsplan staat onder meer dat een winkel geen supermarktuitstraling mag hebben en wordt er een assortiment koopwaar voorgeschreven. Volgens de gemeente Eemsmond voldoet de winkel niet aan deze voorwaarden. De gemeente besloot daarop geen verdere medewerking meer te verlenen aan het exploiteren van de winkel en de daarvoor benodigde vrijstelling van het bestemmingsplan.

Hoewel de eiser aannemelijk heeft gemaakt dat de inwoners van Roodeschool behoefte hebben aan zijn winkel, is het bestreden besluit volgens de rechter voorzien van een draagkrachtige motivering.
Provincie:
Tag(s):