zaterdag, 18. augustus 2007 - 14:22

Bestrijdings-middelen in containers met kindermatrassen

Den Haag

De VROM-Inspectie heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit geïnformeerd over een tegengehouden container met kindermatrassen. De inspectie heeft de container tegengehouden vanwege de aanwezigheid van gasvormige bestrijdingsmiddelen.

Op dit moment beoordeelt de VWA op basis van de testresultaten van de VROM-Inspectie de mogelijke risico's van deze middelen voor de gezondheid van kinderen. Uit eerdere onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gebleken dat het risico van de restgassen van vergelijkbare bestrijdingsmiddelen in consumentenproducten gering en acceptabel is vanuit het gangbare risicobeleid.

Inmiddels heeft de VWA vernomen dat Beter Bed Holding de verkoop van de betreffende matrassen heeft stopgezet, de matrassen terughaalt en vernietigt.
Provincie:
Tag(s):