donderdag, 27. september 2007 - 19:32

Betuweroute voldoet bij hoge geluidsschermen aan bestaande veiligheidsnormen

Regionaal

Ook bij geluidsschermen hoger dan 2 meter voldoet het externe veiligheidsniveau van de Betuweroute aan de geldende normen. Bij de hoge geluidsschermen langs de Betuweroute is de kans op een ernstig ongeval met gevaarlijke stoffen nog steeds twee keer lager dan op het overig spoor in Nederland.
Wel kan het effect van een zeer ernstig ongeval bij hoge geluidschermen groter zijn dan elders langs de Betuweroute. Dit komt omdat hoge geluidsschermen bestrijding van dat ongeval lastiger maakt. Dit blijkt uit het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) en TNO.

Geluidsschermen hinderen het optreden van de hulpverleningsdiensten bij de bestrijding van treinincidenten altijd in bepaalde mate. In het onderzoek is vastgesteld dat bij een ongeval waarbij brandbare vloeistoffen betrokken zijn, mogelijk een grotere spreiding van vrijgekomen vloeistoffen ontstaat, waardoor bij brand meer ketelwagens betrokken kunnen raken. De kans op een ernstig ongeval neemt hierdoor toe.

Mocht zich ondanks de kleine kans toch een ongeval voordoen, dan stelt het onderzoek dat het gewenst is dat alle aanwezige personen binnen een zone van 200 meter van de Betuweroute binnen 30 minuten kunnen worden geëvacueerd.

Er zijn locaties langs de route die, vanwege het aantal woningen binnen een zone van 200 meter, moeilijk of zelfs onmogelijk binnen de gestelde tijd kunnen worden ontruimd. Het NIFV en TNO doen voor deze locaties de aanbeveling om te onderzoeken met welke in het onderzoeksrapport aangegeven maatregelen de externe veiligheid kan worden verbeterd.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal in goed onderling overleg met de gemeenten langs de Betuweroute de resultaten van het onderzoek bespreken. Eventuele maatregelen zullen landelijk worden afgewogen tegen andere investeringen in veiligheid langs het spoor en voor het eind van het jaar onderwerp zijn van bestuurlijk overleg tussen minister en burgemeesters.

Deze afspraken zijn woensdag 26 september bevestigd in het overleg tussen minister Eurlings en coördinerend burgemeester Van Belzen van Barendrecht. Eerder hebben de burgemeesters van de gemeenten langs de Betuweroute al met de minister afgesproken dat de uitkomsten van het onderzoek geen beletsel vormen voor het gebruik van de Betuweroute.
Provincie:
Tag(s):