dinsdag, 24. juli 2007 - 12:05

Bewoners klagen over overlast baggeroverslag

Sneek

Naar aanleiding van klachten van omwonenden en leden van huurdersvereniging Sternstate is de overslaglocatie die ter hoogte van Sternstate/Aqua Village in de Houkesloot gesitueerd was, verplaatst naar vlak achter het Houkesloot Aquaduct, aan de zijde van de Snitser Mar.

Ter plekke is de Houkesloot breed genoeg en kan de overslag van de verontreinigde baggerspecie afkomstig uit de Sneker stadsgrachten plaatsvinden zonder dat de scheepvaart gehinderd wordt. Na de bouwvakantie wordt de nieuwe overslagplek in gebruik genomen.

De overslag van de baggerspecie is onderdeel van de werkzaamheden van de waterbodemsanering van de Sneker stadsgrachten. Bij dit project wordt de verontreinigde sliblaag van de grachten verwijderd. In verband met de toegankelijkheid van deze grachten wordt de baggerspecie eerst met zogeheten kleine beunbakken getransporteerd naar een overslaglocatie. Op de overslaglocatie wordt de baggerspecie overgeslagen in grote beunbakken en vindt tevens een scheiding plaats van de baggerspecie en het grof vuil. De baggerspecie wordt met de grote beunbakken getransporteerd naar het provinciaal baggerdepot "Trije hus" nabij Grou.

Of de overslag tot het einde van de werkzaamheden in december op de nieuwe locatie kan blijven is nog niet helemaal duidelijk. De gemeente streeft er in elk geval naar niet in de zomermaanden c.q. het buitenseizoen een overslag nabij het stadscentrum te hebben.
Provincie:
Tag(s):