maandag, 5. november 2007 - 19:04

Bezuiniging op pro-deo rechtshulp

Den Haag

Om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand door een advocaat, moet het financieel belang in een zaak vanaf volgend jaar ten minste 250 euro bedragen. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Albayrak van Justitie neemt, om de bezuiniging uit het coalitieakkoord op de gesubsidieerde rechtsbijstand in te vullen. Dat meldt zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit de brief van de staatssecretaris blijkt dat de kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand zijn gestegen van 176 miljoen euro in 1996 naar 398 miljoen euro in 2006. Niet alleen is er een structureel toenemende vraag naar rechtsbijstand, ook de uitbreiding van het aantal wettelijke voorzieningen draagt bij aan deze groei. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het meervoudig gebruik van de gesubsidieerde rechtsbijstand toeneemt.

De maatregelen moeten vooral een onnodig beroep op de gesubsidieerde rechtsbijstand voorkomen door de bestaande regeling van de gesubsidieerde rechtsbijstand beter te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de praktijk. Voor eenvoudige geschillen of geschillen met een laag financieel belang is het dikwijls niet nodig om een advocaat in te schakelen. Mediation, klachten- en geschillencommissies vormen vaak goede alternatieven voor een dure en tijdrovende gang naar de rechter bij eenvoudige geschillen of geschillen met een laag financieel belang.

De drempel van het financieel belang zal dan ook voor het eerst sinds 1994 worden verhoogd: van 90 naar 250 euro voor een lichte adviestoevoeging: van 180 naar 500 euro voor een proceduretoevoeging en van 360 naar 1000 euro voor een cassatietoevoeging. Dit levert een besparing op van 3 miljoen euro.

Daarnaast zullen de maatregelen bijdragen aan een beter evenwicht tussen de vergoeding voor de advocaat en de geleverde prestatie.

Tevens zal het tempo van betalingen door de Raden aan de advocatuur voor verrichte werkzaamheden aanzienlijk worden opgevoerd waardoor het periodieke voorschot dat advocaten krijgen die ingeschreven staan bij de raden, met 25% verlaagd zal kunnen worden. De uurvergoeding van de advocatuur zal niet worden verlaagd. Wel zal de jaarlijkse indexering van de uurvergoeding tijdelijk neerwaarts worden bijgesteld, maximaal twee keer 2,5% voor de jaren 2008 en 2009.
Categorie:
Tag(s):