woensdag, 11. april 2007 - 0:23

Bibliotheek houdt enquête onder leners

Lelystad

Bibliotheken zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun dienstverlening nog beter te laten aansluiten bij de wensen van het publiek. In de bibliotheken van Lelystad, Noordoostpolder, Dronten en Urk wordt daarom gedurende drie weken een enquête onder bezoekers gehouden. Het klanttevredenheidsonderzoek van de bibliotheken start na de paasdagen en eindigt op 27 april. De enquête is in principe digitaal, maar kan op verzoek ook schriftelijk worden afgenomen.

Met het onderzoek willen de bibliotheken de actuele wensen en behoeften van hun leners leren kennen en de sterkten en zwakten van de dienstverlening in kaart brengen. Aan de bezoekers wordt onder andere gevraagd wat ze vinden van de collectie, de medewerkers en de behuizing van hun bibliotheek. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor concrete kwaliteitsverbeteringen.
Provincie:
Tag(s):