woensdag, 24. oktober 2007 - 21:07

Bijna 950 woningen in aanbouw in Emmen

Emmen

Halverwege het jaar 2007 waren er in de gemeente Emmen maar liefst 945 woningen in aanbouw. In de afgelopen zeven jaar stonden niet eerder zoveel woningen in de steigers. Het aantal woningen dat gebouwd kan worden is zelfs nog groter. De gemeente heeft namelijk al bouwvergunningen verleend voor 1.500 woningen. Dit blijkt uit de gemeentelijke ‘Kwartaalrapportage voortgang woningbouw per 1 juli’ die dinsdag door het college van B en W is vastgesteld.

Dat er zo’n groot aantal vergunningen is verstrekt en zo veel woningen in aanbouw zijn, biedt goede vooruitzichten voor de woningproductie in de komende tijd. Tegelijkertijd wordt wel gesignaleerd dat de tijd die verstrijkt tussen de vergunningverlening en de start van de bouw, toeneemt.

Het grote bouwpotentieel wordt vooral veroorzaakt door het grote aantal vergunningen dat vorig jaar is verstrekt. Daarmee vergeleken blijft de vergunningverlening in de eerste helft van 2007 achter. Emmen is hierin echter niet uitzonderlijk, want ook landelijk werden beduidend minder vergunningen afgegeven dan in de eerste helft van 2006.

Ondanks de goede vooruitzichten, valt de feitelijke woningproductie tot nu toe tegen. Tot 1 juli werden slechts 50 nieuwe woningen gereed gemeld en werden 47 woningen gesloopt. Desondanks wordt voor dit jaar een productie van bijna 500 woningen mogelijk geacht.

Bijzonder thema in de rapportage is de leegstand in de gemeente. Op 1 januari van dit jaar stonden in de gemeente Emmen in totaal 1.077 woningen leeg, Het leegstandspercentage bedraagt daarmee 2,33% en dat is een duidelijke daling ten opzichte van 1 januari 2006 toen 2,74% van de woningen leegstond. De daling is vooral te danken aan het slopen van woningen in het kader van de herstructurering. Daarvoor staan woningen vaak langere tijd leeg.

Het aantal woningzoekenden naar een huurwoning nam in de eerste helft van dit jaar fors af als gevolg van een opschoonactie bij Wooncom, de grootste verhuurder in Emmen. Op 1 juli stonden bij de gezamenlijke corporaties ca. 7.500 woningzoekenden ingeschreven voor een woning in Emmen. Desondanks zijn de corporaties bezorgd over de verhuurbaarheid in met name de buitendorpen, vanwege het grote aantal weigeringen van aangeboden woningen.

De koopmarkt in Emmen kenmerkte zich het eerst halfjaar door een gematigde prijsontwikkeling. Er werden maar liefst 757 bestaande woningen verkocht en dat was beduidend meer dan in de eerste helft van 2006 (689). De vrijstaande woning was daarbij het meest verkochte type, hoewel die woningen wel langer te koop stonden dan vorig jaar. Door de gematigde prijsontwikkeling in de regio is een vrijstaande woning met een gemiddelde prijs van € 278.000,- voor Nederlandse begrippen zeer betaalbaar. De gemiddelde vrijstaande woning in Nederland kostte maar liefst € 421.000,-.
Provincie:
Tag(s):