maandag, 22. oktober 2007 - 10:03

Bijna half miljoen personen zonder uitkering en zonder werk wil aan de slag

Den Haag

In 2006 wilden 453 duizend personen zonder werk, zonder uitkering, die geen scholier of student waren aan het werk. Het zijn voornamelijk samenwonende of gehuwde vrouwen. 44 procent van hen is actief op zoek naar werk. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2006 waren er in Nederland bijna 11 miljoen personen van 15 tot 65 jaar met een baan. 3,9 Miljoen personen zaten zonder werk. Van alle personen zonder werk willen 968 duizend personen wel werken. Vooral personen met een WW-uitkering willen aan de slag.

Van de bijna 1 miljoen personen zonder werk die werk willen, is 14 procent scholier of student, 55 procent van de overigen heeft geen uitkering. Bijna zeven van de tien werkwillenden zijn vrouwen. Van hen is 80 procent getrouwd of samenwonend.

Een Centrum voor Werk en Inkomen kan helpen bij het zoeken naar werk. Voor personen met een WW- of bijstandsuitkering is inschrijving bij een CWI over het algemeen verplicht. Van hen staat 80 procent ingeschreven bij een CWI.

Ook personen zonder uitkering kunnen gebruik maken van een CWI. Zij doen dit echter zelden. Van alle werkwillenden staat slechts 12 procent ingeschreven, terwijl 44 procent van hen actief zoekt naar werk. De meeste werkwillenden maken dus geen gebruik van een CWI bij het zoeken naar werk. Zij zoeken zelf, bijvoorbeeld via personeelsadvertenties.

465 duizend personen zonder werk die werk willen zoeken ook actief naar werk. Bijna 90 procent van hen was binnen vier weken beschikbaar om te starten met werken. Zij vormen de werkloze beroepsbevolking. Ruim de helft van de werkloze beroepsbevolking ontvangt een uitkering. Dit is meestal een WW-uitkering.
Categorie:
Tag(s):