woensdag, 30. mei 2007 - 8:53

Bijna helft Brabanders heeft overgewicht

Den Bosch

Met de meeste Brabantse volwassenen gaat het goed: ze hebben een goede gezondheid en weinig problemen. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek onder volwassenen van 19 t/m 64 jaar door de GGD’en in Brabant en Zeeland. Toch zijn er zaken die extra aandacht vragen of zelfs verontrustend zijn. Belangrijke thema’s hierbij zijn overgewicht, bewegen, geweld en eenzaamheid. Volwassenen die moeite hebben om financieel rond te komen blijken extra kwetsbaar.

Bijna de helft (46%) van de Brabantse volwassenen heeft overgewicht; één op de negen heeft zelfs ernstig overgewicht (11%). Het percentage volwassenen met overgewicht varieert van 42% in GGD-regio Eindhoven tot 47% in de GGD- regio’s West-Brabant en Zuidoost- Brabant. Een ongezond voedings- en bewegingspatroon zijn belangrijke oorzaken van overgewicht. Volwassenen met overgewicht voelen zich vaker beperkt in het dagelijks functioneren en zijn vaker lichamelijk of psychisch ongezond.

Van de Brabantse volwassenen voldoet 40% niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. In de GGD-regio Zuidoost-Brabant bewegen de volwassenen het meeste; daar voldoet 34% niet aan de norm. In de GGD regio West-Brabant bewegen de volwassenen het minste; 43% voldoet niet aan de norm. Ongeveer de helft van de Brabanders sport minder dan één keer per week. Volwassenen die onvoldoende bewegen ervaren hun eigen gezondheid vaker als niet goed en zijn vaker psychisch ongezond.

Deze gegevens komen uit een grootschalig onderzoek van de GGD'en in Brabant en Zeeland. Bijna 44.000 volwassenen vulden via internet of schriftelijk een vragenlijst in. Het onderzoek geeft inzicht in de gezondheid en het welzijn van volwassenen en in aspecten als leefgewoonten en voorzieningen. Dit inzicht ondersteunt de gemeenten en provinciale/regionale instellingen bij het (verder) ontwikkelen en uitvoeren van het (gezondheids)beleid.
Provincie:
Tag(s):