dinsdag, 22. mei 2007 - 16:53

Bijzondere bijstand hoog op agenda

Anna Paulowna

De gemeente Anna Paulowna heeft onlangs, samen met nog vijftien andere gemeenten, gesproken met vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het beter informeren van mensen met een laag inkomen die recht hebben op bijzondere bijstand.

Er bestaat namelijk een groep mensen met een laag inkomen die geen gebruik maakt van de mogelijkheden die de gemeente heeft om hen te ondersteunen, zoals het verstrekken van een financiële vergoeding voor extra kosten in verband met ziekte of een handicap, schoolgaande kinderen, de vervanging van een koelkast en hulp bij schulden of kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Om dat niet-gebruik tegen te gaan neemt de gemeente Anna Paulowna deel aan een experiment dat wordt ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vragen om bijzondere bijstand: lastig en soms gênant

De gemeenten hebben enkele wensen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kenbaar gemaakt. Zo hebben zij aangegeven dat het mogelijk moet zijn om gemakkelijker bijzondere bijstand te verstrekken. De huidige regels verzetten zich daar nu nog wel eens tegen, waardoor de gemeente veel moet weten en doen om iets te kunnen toekennen.

Naast het gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was het voor de gemeente Anna Paulowna ook goed om ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten.

Schaamte van de mensen zelf en het moeten overleggen van veel gegevens is vaak de reden om niet bij de gemeente om hulp te vragen. De gemeenten geven aan dat het imago van de bijzondere bijstand niet zo goed is.

In het experiment, waaraan de gemeente Anna Paulowna deelneemt, zal een aantal acties worden gedaan om dat te verbeteren. Eén daarvan is dat binnenkort samen met de Belastingdienst zal worden gekeken wie een laag inkomen heeft en dus in aanmerking komt voor de vergoedingen die de gemeente kent. De gemeente zou dan mensen gerichter kunnen aanspreken. Ook zal op een andere manier reclame gemaakt worden voor de vergoedingen die de gemeente kent.
Provincie:
Tag(s):