dinsdag, 28. augustus 2007 - 9:40

Bijzondere bijstand in 10 minuten afgehandeld

Epe

Vanaf 1 september a.s. werkt de gemeente Epe met een vereenvoudigde afhandelingsprocedure voor het aanvragen van bepaalde soorten bijzondere bijstand. Deze nieuwe werkwijze geldt voorlopig alleen voor bestaande cliënten van de gemeente, dus voor cliënten met een uitkering voor levensonderhoud.

In totaal komen negentien verschillende soorten aanvragen voor de verkorte aanvraag in aanmerking.

De nieuwe procedure maakt het mogelijk om aanvragen voor bijzondere bijstand binnen 10 tot 15 minuten af te handelen. Voor cliënten betekent dit dat zij een paar dagen na afhandeling en toekenning van de aanvraag over hun geld kunnen beschikken. De cliënt moet bij de aanvraag wel de benodigde papieren meenemen. Dit kunnen betaalbewijzen zijn, zoals rekeningen, een overzicht van vergoedingen of het originele besluit van de zorgverzekeraar.

De gemeente voert deze procedure eerst in voor reeds bestaande cliënten van de gemeente, omdat van hen de meeste gegevens al bekend en getoetst zijn. De procedure kan daardoor sneller worden afgehandeld.

Vergoedingen (tot een maximum van € 250,-) die binnen de nieuwe procedure vallen zijn: tandartskosten* (geen kronen en bruggen) tot maximaal € 225,-, orthodontist*, mondhygiënist*, reparatie kunstgebit, fysiotherapie*, herhalingsaanvraag kledingslijtage, pedicurekosten 65-plussers en voor diabetes- en reumapatiënten jonger dan 65 jaar, Attendo alarmsystemen, batterijen hoortoestel, rechtsbijstand, steunzolen*, bepaalde kosten voor bewindvoering, maaltijdvoorziening bij sociale indicatie, pruik*, psychotherapie, specialist, borstprothese en plaswekker*. Voor de met een sterretje gemarkeerde onderwerpen geldt dat de eigen bijdrage wordt vergoed.

In januari 2008 wordt de nieuwe procedure geëvalueerd en zo mogelijk uitgebreid.
Provincie:
Tag(s):