maandag, 8. oktober 2007 - 13:53

Bildtse Box voor de Nieuwe Bildtse Nederlanders

Sint Annaparochie

Woensdag 10 oktober overhandigt burgemeester Aucke van der Werff van de gemeente het Bildt de eerste Bildtse Box. De Bildtse Box is speciaal samengesteld voor de Bildtse asielzoekers die na het generaal pardon in Nederland mogen blijven. De Bildtse Box bevat informatie over de gemeente, de woningmarkt en welkomstgeschenken van het Bildtse
bedrijfsleven. In de box zit ook een felicitatiebrief, waarin de burgemeester zijn wens uitspreekt dat de ontvanger op het Bildt blijft.

Bildtse Box voor eerste gepardonneerde Bildtse Nederlander Gemeente het Bildt wil de asielzoekers, die onder het generaal pardon vallen, graag op het Bildt houden. De asielzoekers zijn goed ingeburgerd en geven kleur aan de Bildtse samenleving. De gemeente ziet bovendien graag dat de groep nieuwe Bilkerts arbeidsplaatsplaatsen op het Bildt of in de regio vindt. Om de Bildtse asielzoekers te interesseren voor het Bildtse bedrijfsleven, hebben de gemeente het Bildt, het COA, het AZC en Wonen Noordwest Friesland deze actie georganiseerd. In juni organiseerden de gemeente en haar samenwerkingspartners al twee keer een bustour voor de potentiële blijvers. De bustour liet de nieuwe Nederlanders zien wat de gemeente allemaal in huis heeft qua wonen, werk en voorzieningen.

Van der Werff: "De bedrijfsbezoeken waren een groot succes. De genodigden waren razend enthousiast. Ze wilden direct wel de handen uit de mouwen steken en konden maar nauwelijks wachten, totdat ze officieel in de gelegenheid gesteld zouden worden." Volgens
burgemeester Van der Werff is er werk genoeg, bijvoorbeeld in de glastuinbouw, industrie, handel en dienstverlening. "Grote Bildtse bedrijven als, Smeding, Meijer en Lont hebben regelmatig vacatures. In verband met de toenemende vergrijzing, kan het Friese platteland bovendien heel goed een impuls van nieuwe inwoners gebruiken."

Met Wonen Noord West Friesland zijn afspraken gemaakt over die gepardonneerden die graag op het Bildt willen blijven wonen. De gemeente geeft deze mensen een urgentieverklaring.

Van de 365 asielzoekers uit het AZC in St.-Annaparochie, hebben al ruim 100 mensen een verblijfsvergunning gekregen. Het gaat in ieder geval om ruim twintig gezinnen en ongeveer 15 alleenstaanden. De nieuwe Nederlanders hebben 15 verschillende nationaliteiten.

De gemeente heeft ongeveer 100 mensen uitgenodigd om na de overhandiging van de eerste Box, ook hun Bildtse Box in ontvangst te nemen.
Provincie:
Tag(s):