dinsdag, 6. november 2007 - 16:29

Binnenboard winnend ontwerp provinciale vormgevingsprijs

Drachten

Gedeputeerde J.A. (Jannewietske) de Vries maakte dinsdag 6 november als juryvoorzitter van de provinciale Vredeman de Vriesprijs voor Vormgeving de winnaar van 2007 bekend. De jury was unaniem in haar oordeel het ontwerp Binnenboard aan te wijzen. Binnenboard is de naam van de mobiele tienerplek die werd ontworpen door Ykje Hibma en Durk Kramer (Ykje:/Durk:), Maaike de Vreeze en Bastiaan Blaauw (Statuur) voor opdrachtgever MOS Maatschappelijke Onderneming Smallingerland. De winnende ontwerpers en de opdrachtgever kregen in de Lawei in Drachten een oorkonde en samen € 5000,-.

Uit het juryrapport: “Met zulk een eenvoud van zowel materiaal als vorm toch een dergelijk spetterend project neer te zetten is prijzenswaardig. Binnenboard geeft enerzijds een gevoel weer van bescherming, van schuilen en veiligheid, anderzijds straalt zij een robuustheid uit die nergens neigt naar betutteling. Dat Binnenboard ook in de praktijk een succes blijkt, geeft aan hoe een vormgever de vertaling moet en kán maken tussen opdracht en uitvoering. Ondanks het wat clichématige karakter van de gebruikte materialen, bezit zij hier een eigenheid die de jury als vernieuwend karakteriseerde. Een samensmelting van functie en vorm. Een dergelijk moeilijke opdracht, voor een kritische doelgroep (multifunctionele tienerplek) in de praktijk tot een succes te maken getuigt van visie!�
Provincie:
Tag(s):