donderdag, 12. juli 2007 - 21:17

Bisdom beëindigt samenwerking met Fontys Hogeschool

Roermond

Het bisdom Roermond en Fontys Hogescholen beëindigen hun samenwerking voor de opleiding pastoraal werker. Het bisdom en Fontys hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over een nieuw curriculum voor de opleiding. Het bisdom richt nu een eigen opleiding op, zo meldt het bisdom in Roermond vandaag.

In 2001 sloten het bisdom Roermond en Fontys Hogescholen een samenwerkingsovereenkomst over de opleiding van pastoraal werkers op de lesplaats Sittard van Fontys Hogescholen. Voor bisschop F. Wiertz van Roermond was een belangrijk uitgangspunt dat hij zelf verantwoordelijk wil zijn voor de opleiding van zijn eigen pastorale medewerkers. Dit was in de samenwerkingsovereenkomst gewaarborgd, doordat de bisschop direct inspraak had in het lesprogramma en in de benoeming van docenten.

Recentelijk is binnen Fontys Hogescholen op landelijk niveau een nieuw competentiegestuurd curriculum voor de theologische opleidingen ontwikkeld. De invloed van de bisschop op dat curriculum is zeer beperkt. Na uitvoerig overleg tussen Fontys en het bisdom, heeft de bisschop besloten de samenwerking te beëindigen. Bisschop Wiertz betreurt het dat hij deze stap heeft moeten zetten. ,,De samenwerking met Fontys is altijd plezierig verlopen, maar door de wezenlijke verandering in de structuur en opzet van de opleiding, kan ik hiervoor geen verantwoordelijkheid meer dragen,’’ aldus de bisschop.

De studenten die tot en met het schooljaar 2005-2006 aan de opleiding begonnen zijn, kunnen deze volgens de lopende afspraken afronden. Voor nieuwe kandidaten die een opleiding tot pastoraal werker of geestelijk verzorger willen volgen, richt het bisdom een nieuwe opleiding op. Deze wordt gecombineerd met de bestaande diakenopleiding en wordt gevestigd in het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Net als nu het geval is, wordt de nieuwe opleiding voor pastoraal werkers en geestelijk verzorgers een deeltijdopleiding (weekendopleiding). Afgestudeerden kunnen in aanmerking komen voor een benoeming door het bisdom Roermond.
Provincie:
Tag(s):