donderdag, 23. augustus 2007 - 9:19

Blauwtong in Friesland: 'Heel Nederland 20 kilometergebied'

Den Haag

Op een bedrijf in Dronrijp (Friesland) is het blauwtongvirus geconstateerd. Dit brengt het aantal meldingen van blauwtong op 336. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten heel Nederland tot 20-kilometergebied te verklaren.

Nu het virus zich ook in Friesland heeft gemanifesteerd is het onwaarschijnlijk dat de rest van Noord-Nederland vrij zal blijven van blauwtong. Nederland heeft de plicht om andere vrije lidstaten, of vrije gebieden van lidstaten, te vrijwaren van de ziekte. Om die reden heeft minister Verburg vandaag besloten heel Nederland tot 20-kilometergebied te verklaren.

Binnen Nederland is het vervoer van dieren nu vrij toegestaan. Het vervoer binnen de 20- kilometergebieden van getroffen lidstaten was al vrij toegestaan. Voor vervoer naar het beperkingsgebied van Duitsland en Frankrijk van slachtdieren heeft de nieuwe maatregel minimale consequenties.

Dit geldt ook voor vervoer van slachtdieren naar vrije gebieden in Duitsland en Frankrijk. Vervoer van fok- en gebruiksdieren naar het beperkingsgebied van Duitsland en Frankrijk is vanaf nu alleen toegestaan onder voorwaarde van testen en is niet toegestaan naar vrije gebieden in beide landen. Vervoer naar vrije lidstaten en derde landen kan slechts na toestemming voorafgaand aan vervoer.

Het blauwtong of bluetongue-virus circuleert in Nederland sinds 26 juli jl. en lijkt zich sneller te verspreiden dan vorig jaar. Dit komt mogelijk door verspreiding vanuit meerdere haarden en door de aanwezigheid van circa 10 keer zoveel knutten (het vliegje dat de ziekte verspreidt) in Nederland.

Het Centraal Instituut voor Dierziektecontrole (CIDC) verwacht dat eind dit jaar op de markt een vaccin beschikbaar is. Met de Europese Commissie en de overige getroffen lidstaten zal Nederland de komende maanden overleggen over al dan niet vaccineren bij deze en toekomstige uitbraken van blauwtong.
Provincie:
Tag(s):