dinsdag, 17. juli 2007 - 22:20

Blauwtongvirus actief in Duitsland en Belgie

Den Haag

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag besloten om de versoepelingen voor blauwtong in te trekken. In Duitsland en in België zijn nieuwe gevallen van blauwtong vastgesteld. Als gevolg daarvan zijn de eerdere afspraken tussen Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg over het vervoer van dieren tussen deze lidstaten ingetrokken.

Het regime voor het vervoer van herkauwers tussen de voornoemde landen wordt teruggebracht tot het Europese regime dat gold voorafgaande aan de afspraken tussen de vijf lidstaten.

Vervoer van herkauwers vanuit het 20-kilometer gebied naar de gebieden die vrij zijn van blauwtong in Duitsland en Frankrijk is alleen ondervoorwaarden toegestaan. Dit geldt ook voor het vervoer van herkauwers vanuit het 20-kilometergebied naar de beperkingsgebieden in Nederland enBelgië, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Voor dergelijk vervoer wordt opnieuw een PCR test voorgeschreven, waarbij onder meer binnen 48 uur voor verzending bij het betreffende dier een monster moet zijn genomen op basis waarvan een negatief testresultaat moet zijn aangetoond. Vervolgens mogen deze dieren alleen rechtstreeks naar een slachthuis worden afgevoerd. Afvoer van deze herkauwers naar een bedrijf in een beperkingsgebied is onder de voorwaarden toegestaan.
Categorie:
Tag(s):