woensdag, 31. oktober 2007 - 13:07

Boete van 50.000 euro voor NPO vanwege te weinig kunst

Hilversum

Het Commissariaat voor de Media heeft de Nederlandse Publieke Omroep een boete opgelegd van 50.000 euro vanwege te weinig kunstprogramma's in 2006. In plaats van de verplichte 12,5% bleef de teller steken op 9,5%.

In 2005 was het percentage kunst met 12% ook al te laag en kreeg de NPO te horen dat het volgende jaar wél voldaan moest worden aan het programmavoorschrift. Omdat het aandeel kunstprogrammas in 2006 toch nog verder is teruggelopen, maakte het Commissariaat eind augustus het voornemen kenbaar de Publieke Omroep hiervoor een boete op te leggen. In een hoorzitting kreeg de NPO nog de kans zich tegen dit voornemen te verweren.

Tijdens de hoorzitting gaf de NPO aan dat zij de classificatie van kunstprogrammas in 2006 strenger heeft gehanteerd en dat het percentage daarom lager is uitgevallen. Het Commissariaat kwam na onderzoek echter tot de conclusie dat de NPO bij de classificatie niet significant strenger te werk is gegaan. Ook betoogde de NPO dat het lagere percentage kunst mede is veroorzaakt doordat er s nachts geen kunstprogrammas zijn herhaald. Het Commissariaat ziet het uitzenden van kunstprogrammas als belangrijke taak van de NPO. De uitbreiding van de zendtijd in de nacht doet daar niet aan af. De NPO kan nog tegen dit besluit in bezwaar gaan.
Provincie:
Tag(s):