dinsdag, 14. augustus 2007 - 21:22

Bomen in Heemstede ernstig ziek

Heemstede

De kastanjebomen in de gemeente Heemstede hebben het zwaar. Ook dit jaar heet de kastanjeziekte toegeslagen en ditmaal zijn 15 bomen in drie straten aangetast.

De bomen leveren gevaar op voor hun omgeving en drie bomen worden binnenkort verwijderd. De overige bomen zullen in het najaar worden gekapt. Vorig jaar werden er ook al bomen gekapt in Heemstede vanwege dezelfde ziekte.

De bomen hebben last van een bacterie die ervoor zorgt dat de boom ziek wordt. Deze bacterie Pseudomonas Syringae is nog niet te bestrijden; er is nog geen afdoend middel voor.
Provincie:
Tag(s):