donderdag, 16. augustus 2007 - 12:18

Borsele pakt eenzaamheid aan

Borsele

Borsele gaat het probleem eenzaamheid in de gemeente aanpakken. Daarvoor heeft de gemeente een speciaal netwerk opgezet van allerlei partijen die nauw contact hebben met de doelgroep en zo het eenzaamheidsprobleem kunnen opsporen.

Het project gaat in eerste instantie in 2007 en 2008 lopen. Het heeft als titel ‘Kijken achter de geraniums’. Dit is dan ook meteen het belangrijkste doel van het project: kijken wie er eenzaam is. Want pas als dat duidelijk is, kan er wat aan gedaan worden. Bijvoorbeeld door gerichte groepsbezigheden of individuele activiteiten. Deze activiteiten worden samen met de bewoners ook in het overleg van de dorpteams besproken. Daarna worden acties in een speciaal plan gezet.

De gemeente richt zich tevens op inwoners die niet via de betrokken instanties in beeld komen. Zij worden over het bestaan van het project en de activiteiten op de hoogte gebracht door informatie in het huis-aan-huisblad De Borselse Bode. Uiteraard kunnen geïnteresseerden ook zelf contact opnemen met het Steunpunt voor Vrijwilligers en Mantelzorg in ’s-Gravenpolder via telefoonnummer (0113) 311999.

De partners in het project zijn: thuiszorgorganisaties actief in de gemeente Borsele vertegenwoordigd door Allévo, Algemeen maatschappelijk werk (SMWO), GGD Zeeland, adviesraden van de gemeente Borsele vertegenwoordigd door de Seniorenraad Borsele, ouderenbonden / ouderensozen, vrijwilligersorganisaties vertegenwoordigd door de Zonnebloem en de verschillende kerken.
Provincie:
Tag(s):