donderdag, 29. november 2007 - 15:58

Boskoop en Waddinxveen tekenen startnotitie waterplan

Waddinxveen

De gemeente Boskoop en de gemeente Waddinxveen tekenen aanstaande maandag 3 december een startnotitie als opmaat naar het Gemeentelijk Waterplan Boskoop en Waddinxveen.

In het waterplan komen onder andere maatregelen te staan die ervoor moeten zorgen dat de risico's voor wateroverlast beperkt blijven en dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater op het juiste peil blijft. De startnotitie wordt ondertekend door wethouder Schotanus (Boskoop) en wethouder Lont (Waddinxveen). De ondertekening zal om 14.30 uur plaatsvinden in het gemeentehuis van Boskoop.

Een gemeentelijk waterplan is nodig voor een verantwoorde aanpak van diverse wateropgaven. Hierbij gaat het om de uitwerking van Europees en landelijk beleid. De belangrijkste aandachtspunten zijn het beperken van wateroverlast risico’s en het zorgen voor een goede waterkwaliteit. Het tegengaan van problemen van grondwateroverlast en het zorgen voor waterveiligheid zijn kwesties die vragen om een lokale aanpak. Aangezien zowel gemeenten als waterschappen een belangrijke verantwoordelijkheid hebben voor waterzaken, is het gebruikelijk dat zij samenwerken aan een waterplan. Het waterplan is een integraal plan met samenhangend beleid voor allerlei waterthema’s. Ook integratie met andere beleidsterreinen zoals de ruimtelijke ordening en locatieontwikkeling krijgen hierin aandacht. Het waterplan wordt samen met hoogheemraadschappen Schieland/ Krimpenerwaard en Rijnland opgesteld. Om te komen tot een goed actieplan worden de bewoners van Waddinxveen en Boskoop in een vroegtijdig stadium betrokken.

De samenwerking tussen Waddinxveen en Boskoop heeft veel voordelen. De verwachting is dat de waterpartners hierdoor voor minder geld tot een beter plan kunnen komen. Samenwerking is ook goed mogelijk aangezien beide gemeenten kampen met vergelijkbare waterproblematieken.
Provincie:
Tag(s):