donderdag, 18. oktober 2007 - 20:06

Bossche banen leiden tot 100 extra arbeidsplaatsen

Het college presenteert een voorstel waarmee mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn een baan te verwerven, weer mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Meedoen is belangrijk voor de ontwikkeling van individu én samenleving. Het college beschouwt het hebben van werk als een belangrijke voorwaarde voor participatie en financiële onafhankelijkheid. Daarom is het noodzakelijk om óók voor mensen die zonder (blijvende) steun niet op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag komen, arbeidsmarktparticipatie mogelijk te maken.

Dat wil het college doen door de introductie van structureel gesubsidieerde banen: de Bossche baan. Bossche banen komen in de plaats van de Wsw-banen, WIW-banen, opstapbanen, ID-banen en participatiebanen. Hiermee wordt ook uitwerking gegeven aan de nieuwe Wsw per 1 januari 2008. Het college kiest voor een variant waarbij medewerkers óf salaris óf een uitkering ontvangen en kan daarmee circa 100 banen extra realiseren.

Uitgangspunt is dat er werk wordt georganiseerd dat past bij het vermogen en de talenten van de werkzoekende en dat gericht is op het ontwikkelen van die talenten. Het college wil hierbij uitdrukkelijk de samenwerking met werkgevers zoeken. Het plan wordt uitgevoerd met de beschikbare budgetten voor re-integratie (het jaarlijkse budget werkdeel van de WWB) en de middelen voor de Wsw.

De gemeenteraad neemt op 18 december a.s. een definitief besluit over het invoeren van de Bossche baan. De systematiek van de Bossche baan gaat ook gelden voor de huidige WIW’ers, ID’ers, opstap- en Wsw’ers. Het college garandeert echter dat deze mensen er financieel niet op achteruit gaan.
Provincie:
Tag(s):