woensdag, 19. december 2007 - 23:25

Bosstrook gekapt voor Pampusdreef

Almere

Op verzoek van de gemeente Almere start de Stichting Flevolandschap nog voor de Kerst met het vellen van een strook bos in de zuidelijke rand van de Pampushout. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor de aanleg van de Pampushoutdreef. Deze dreef zal de toekomstige woongebieden Columbuskwartier en Homeruskwartier in Almere Poort gaan ontsluiten.

In het kader van de Boswet is de gemeente Almere verplicht het te vellen bos te compenseren. Om hierin te voorzien heeft de gemeente afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer. Kern van die afspraak is dat de gemeente Almere fors investeert in robuuste groenverbindingen aan de oostzijde van Almere. Staatsbosbeheer zal uitvoering geven aan de realisatie en het beheer van die groenverbindingen.
Provincie:
Tag(s):