vrijdag, 27. juli 2007 - 15:47

Botulisme in singel

Ede

In de singel tussen de Mariëndaal en Clingendaal in de wijk Veldhuizen is botulisme geconstateerd. Dit heeft het waterschap Vallei & Eem vastgesteld. Om geen onnodige risico’s te nemen plaatst de gemeente Ede waarschuwingsborden.

De borden wijzen op de gevaren van botulisme en bevatten de tekst: ‘In dit water is botulisme aangetroffen. Vermijd contact met het water en eventuele dode dieren. Laat honden niet in het water zwemmen of er van drinken.’

Iedere zomer komen er gevallen van botulisme voor, een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor watervogels, maar ook voor andere dieren. Botulisme doet zich bij warm weer vooral voor in ondiepe watergangen. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° Celsius, waarbij de botulismebacterie actief wordt. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens weer een bron van besmetting.

Om uitbreiding van botulisme te voorkomen, is het nodig dode dieren zo snel mogelijk te verwijderen. Doe dat niet zelf, maar bel met het Meldpunt Beheer van de gemeente Ede, telefoon (0318) 680 660 of het waterschap Vallei & Eem, telefoon 033 - 43 46 000. Raak de kadavers niet aan, gooi ze niet bij de vuilnis en begraaf ze ook niet. Medewerkers van de gemeente zorgen voor een snelle verwijdering van zieke en dode vissen en watervogels.

Meer informatie over botulisme is te vinden op de website van Waterschap Vallei & Eem www.wve.nl (dossier botulisme).
Provincie:
Tag(s):