woensdag, 21. november 2007 - 14:05

Bouw gezondheids-centrum Borgele begonnen

Hengelo

Er is begonnen met het bouwrijp maken van het terrein naast wijkcentrum De Schalm voor de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum in Borgele. De bouw van het centrum gebeurt in opdracht van woonbedrijf Ieder1(red:’iedereen’).

Archeologisch onderzoek
Archeologen hebben tijdens een vooronderzoek op het terrein resten gevonden van een oude boerderij. Tijdens het bouwrijp maken houdt daarom een aantal archeologen toezicht om te bekijken of er nog meer overblijfselen worden gevonden. Eventueel waardevolle resten stellen zij veilig.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd op het terrein zelf. Er is daarom voor doorgaand verkeer en bezoekers aan het winkelcentrum en het wijkcentrum geen grote overlast te verwachten.
Provincie:
Tag(s):